خرید پشتی سنتی

در مورد پشتی سنتی چه می دانیم؟ آیا طرح ها و رنگ بندی پشتی سنتی کاشان متنوع هست؟ می خواهم فرش ماشینی جدید بخرم، پشتی همرنگ آن را هم می توانم پیدا کنم؟ اگر شما هم با این سوالات رو به رو هستید پیشنهاد می کنیم این نوشته را تا انتها مطالعه کنید.

ادامه مطلب