تخفیف های فرشخونه

فرش فانتزی 500 شانه طرح حلزونی

200,000 تومان1,950,000 تومان

فرش فانتزی طرح پارکت

200,000 تومان1,950,000 تومان

فرش عروسکی 700 شانه کلاریس طرح خرس

175,000 تومان1,950,000 تومان

فرش عروسکی طرح دانلد داک

175,000 تومان2,150,000 تومان

فرش عروسکی طرح تیر و کمان تام و جری

175,000 تومان2,150,000 تومان

فرش فانتزی کد 14H50763

200,000 تومان1,950,000 تومان

فرش فانتزی کد 14H50744

200,000 تومان1,950,000 تومان

فرش فانتزی کد 14H50741

200,000 تومان1,950,000 تومان

فرش فانتزی کد 14H50539

200,000 تومان1,950,000 تومان

فرش فانتزی کد 14H50748

200,000 تومان1,950,000 تومان

فرش اتاق کودک با قیمت مناسب طرح آلوین و سنجاب ها

175,000 تومان2,150,000 تومان

فرش ماشینی 700 شانه طرح شهیاد کرم

2,300,000 تومان4,700,000 تومان
فیروزه ای
فیلی

فرش ماشینی 1200شانه تخفیفی و ارزان قیمت

3,750,000 تومان7,500,000 تومان

فرش ماشینی 1000شانه تخفیفی

3,600,000 تومان6,000,000 تومان

فرش عروسکی السا آنا زمینه آبی

175,000 تومان2,150,000 تومان

فرش عروسکی طرح تام و جری

175,000 تومان2,150,000 تومان